Choose country:

VILKÅR

Samsung Electronics Nordic AB

Få  trådløse høyttalere, Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S, når du kjøper en Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1 (”KAMPANJE”)

VILKÅR

Deltakerne godkjenner og aksepterer disse betingelsene (”Betingelser”). All informasjon eller instrukser som er publisert av arrangøren om kampanjen på www.samsung.com/no/offer/soundbar ,når det er aktuelt, er en del av betingelsene.

Arrangør

1. Arrangør er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE-164 28 Kista, Sverige ("Arrangøren" eller "Samsung").

Kampanjeperiode

2. Kampanjen starter den 1 august 2016 og avsluttes kl. 23.59  den 31. januar 2017 (”Kampanjeperioden”).

Tilbud

3. Deltakere som kjøper en ny (dvs. ikke brukt) Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1  ”Kampanjeprodukt” (uansett om kjøpet gjøres i fysisk butikk eller nettbutikk) i Sverige, Norge, Danmark eller Finland i kampanjeperioden er berettiget til en (1) Samsung ) Wireless Rear Kit SWA-8000S  till en verdi av ca 1490kr NOK.

4. Denne kampanjen omfatter ikke produkter som kjøpes fra auksjonsnettsteder eller gjennom privat salg.

Kvalifiserte deltakere

5. For å være en kvalifisert deltaker i Kampanjen, må du være 18 år eller eldre.

6. Ansatte eller representanter for arrangøren eller noen av dets tilknyttede selskaper, ansatte eller representantenes familiemedlemmer, medlemmer av deres husstand eller personer med forretningsvirksomhet i tilknytning til denne kampanjen er ikke kvalifisert.

7. Kampanjen gir deltakeren rett til en (1) Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S per kjøp av ett (1) kampanjeprodukt.

8. Kampanjen gjelder kun for forbrukere (f.eks. ikke selskaper eller forhandlere) og maksimalt ett (1) krav kan gjøres per faktura/kvittering.

9. For å kunne delta må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt i løpet av kampanjeperioden og deretter gå inn på www.samsung.com/no/offer/soundbar og registrere kampanjeproduktopplysningene, faktura/kvittering samt deltakerens egne kontaktopplysninger i henhold til promotorens anvisninger.

10. Innen en (1) måned fra kjøpet skal deltakeren laste opp en kopi av aktuell faktura/kvittering til Samsung. Siste kampanjedag er den 31 januar 2017. Noe som innebærer at siste registreringsdato er kl. 23.59  28 februar 2017 (”Sluttdato”). Et automatisk svar sendes deltakeren rett etter registrering.

11. Deltakerne vil få sin Wireless Rear Kit SWA-8000S sendt med posten til nærmeste utleveringssted innen fjorten (14)  dager etter å ha mottatt bekreftelse på godkjent registrering. Dette for at hver registrering blir kontrollert manuelt. Har du ikke fått Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S innenfor den angitte tidsperioden, send en e-post til kampanj@veddesta-distribution.se

12. Alle komplett utfylte opplysninger (inkludert faktura/kvittering) må være mottatt senest den ovennevnte sluttdatoen. Krav som mottas etter denne sluttdatoen er ikke kvalifisert.

13. Ufullstendig innsendte krav (dvs. tilfeller der ikke all informasjon som kreves i henhold til punkt 9 ovenfor er levert) og skadede krav anses som ugyldige. Deltakeren vil bli informert via registreringssiden (som angitt i paragraf 9 ovenfor), e-post eller telefon dersom kravet er ufullstendig eller ugyldig. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skadet informasjon som oppstår i forbindelse med kommunikasjon eller overføring av kravet.

14. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere krav som arrangøren mener ikke oppfyller betingelsene.

15. Arrangøren har ved behov rett til å ta nødvendige skritt for å beskytte seg mot falske eller ugyldige påstander inkludert, uten begrensning, å kreve ytterligere verifisering av identitet, alder og annen relevant informasjon om en deltaker.

Personvern og beskyttelse av data

16.1. For å kunne benytte tilbudet må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun med det formål å administrere kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er personvernansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av personopplysningene. Etter loven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger om deg Samsung behandler, samt å få feilaktige personopplysninger rettet. Ta gjerne kontakt med Samsung på e-postadressen over eller på dataprivacy@samsung.se hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å benytte deg av tilbudet – og dermed akseptere disse vilkårene – samtykker du i at Samsung behandler dine personopplysninger i henhold til det som fremgår ovenfor. For mer informasjon, vennligst se: http://www.samsung.com/se/info/privacy.html.

16.2. Godkjenning av registrering i kampanjen og utsendelse av Wireless Rear Kit SWA-8000S administreres av Veddesta Distributions AB på vegne av Samsung. Gjennom å registrere kampanjeprodukt, faktura/kvittering og kontaktopplysninger godkjenner du at disse opplysningene vil bli samlet inn og prosessert av Veddesta Distributions AB (”Veddesta”) (som er ansvarlig for utsendelse av Wireless Rear Kit SWA-8000S) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg)  på oppdrag av Arrangøren(som har ansvar for kontroll av data), og at Arrangøren eller Veddesta på oppdrag av Samsung kan komme til å bearbeide, lagre og bruke disse opplysningene kun med det formål å administrere kampanjen samt for å bruke disse opplysningene til ovennevnte formål i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning . Veddesta vil ikke lagre eller behandle informasjon om deg utover det som er nødvendig for å administrere kampanjen som ovenfor.

17. Med mindre annet er fastsatt i disse vilkårene eller for å drive kampanjen, vil de opplysninger og informasjon som er blitt gitt av deltakeren når han/hun deltar i kampanjen ikke bli brukt i markedsføringsøyemed eller solgt til tredjepart.

Generelt

18. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle avbrudd i kampanjen pga. av force majeure eller andre forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll.

19. Arrangøren forbeholder seg retten til, innen rimelighetens grenser, og i samsvar med gjeldende lovgivning og praksis, å endre betingelsene for kampanjen.

20. Arrangøren er ikke ansvarlig for, og kan ikke holdes ansvarlig for (a) Krav som er tapt på grunn av overføringsfeil og andre faktorer utenfor deres kontroll, (b) sen, mistet, feilsendt eller skadede overføringer av krav, (c) datamaskin eller kommunikasjonsfeil i forbindelse med feil eller mangler, (d) avbrudd, tap eller skader forårsaket av hendelser utenfor arrangørens kontroll, eller (e) utskrifts- eller trykkfeil i materialet knyttet til kampanjen.

21. Deltakeren står alene for alle gjeldende skatter og andre løpende utgifter og avgifter som ikke uttrykkelig er angitt i betingelsene.

22. Ved å delta i denne kampanjen, samtykker du i den grad gjeldende lovgivning tillater det, å frikjenne arrangøren fra ethvert ansvar og holde arrangøren skadesløs for ethvert ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår i forbindelse med deltakelse i eller i sammenheng med kampanjen. Ovenstående ansvarsbegrensning gjelder ikke for et slikt ansvar som oppstår som følge av bedrageri (herunder svindel) død eller personskade forårsaket av arrangørens uaktsomhet.

23. Kampanjen er underlagt norsk lovgivning.